افزایش 82 درصدی صید ماهیان استخوانی در دریای خزر


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر مدیریت شیلات سازمان شیلات ایران گفت: از ابتدای فصل صید تا 20 فروردین ماه امسال، مقایسه آماری حاکی از افزایش 82 درصدی صید ماهیان استخوانی در دریای خزر است. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85074299/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B8%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار