اقدامات قاطع کرمانشاه برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم


کرمانشاه- ایرنا- استان کرمانشاه به عنوان چهارمین تولیدکننده گندم در کشور با تولید سالانه حدود 700 هزار تن گندم نقش مهمی در تحقق شعار سال و گامی مهم در خودکفایی این محصول استراتژیک داشته است. گندم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086794/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار