اقدامات لازم برای پیشگیری از بیماری های دام در فصل سرما


تهران- ایرنا- سازمان دامپزشکی کشور برای پیشگیری از شیوع بیماری های دامی در فصل سرما اقداماتی را توصیه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000591/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار