الگوی کشت باید به یک الگوی رفتاری در بین کشاورزان تبدیل شود

مصری ضمن ابراز خرسندی از اجرای طرح کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی به ریاست رئیسی رئیس جمهور گفت: امسال طرح کشت با عزم وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84913640/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی در عین حال از روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها خواست تا برای اجرا و اجرای الگوی کشت تلاش کنند.

وی بیان کرد: بیش از 3 هزار سال از عمر کشاورزی در ایران می گذرد اما هیچ گاه الگوی کشت مناسبی بر اساس مطالعات و توانمندی های مردم و اقلیم نداشته ایم و از این موضوع غافل شده ایم.

نایب رئیس دوم مجلس گفت: الگوی کشت هم به کشاورزان و هم به مردم و دولت این اطمینان را می دهد که کالاها در فصول مختلف عرضه می شود و دیگر اینکه در یک فصل تولید کمبود یا مازاد بر تولید وجود داشته باشد، صحت ندارد. در فصلی دیگر، واردات یا صادرات ضروری است

نایب رئیس دوم مجلس درباره مهم‌ترین مشوق‌ها برای انطباق با الگوی کشاورزی گفت: مهم‌ترین مشوق‌ها این است که خود الگوی کشاورزی پاسخگوی نیاز کشاورزان باشد، زیرا زمانی که آنها متوجه شوند، منافع اقتصادی پیروی از این طرح الگو را به دنبال خواهد داشت. بیشتر از سال هایی باشد که برای تزکیه سپری کرده اند. تصمیم گرفته اند، الگوی فرهنگ را می پذیرند و پیروی می کنند. ، خسارت وارده جبران خواهد شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «عبدالرضا مصری» افزود: اگر الگوی کشت الگوی رفتاری شود و کشاورزان ببینند که مقررات الگوی کشت صددرصد به نفع آنها است. مطمئناً به اجرای آن کمک خواهد کرد.”

توسط احمد گل کار

احمد گل کار