امسال حدود 12 میلیون تن گندم در کشور تولید می شود


ارومیه – ایرنا – مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور گفت: بر اساس شرایط مساعد بارندگی اوایل بهار پیش بینی می شود امسال حدود 12 میلیون تن گندم در کشور تولید شود و با این رقم نیازی به تولید نخواهیم داشت. این محصول استراتژیک را وارد کنید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079874/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار