امضای تفاهم نامه برای احیای منابع آب و خاک مغان کاشت و شرکت صنعت


اردبیل – ایرنا – تفاهم نامه احیای منابع آب و خاک شرکت کشاورزی مغان به امضای مدیران عامل شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک کشور و شرکت کشاورزی و دامپروری مغان رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975223/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار