امضای تفاهم نامه همکاری برای ایجاد زنجیره ارزش تیلاپیا


تهران- ایرنا- سازمان شیلات ایران اعلام کرد: در دومین سفر رئیس جمهور به استان یزد، نخستین تفاهم نامه همکاری با موضوع ایجاد زنجیره ارزش ماهی تیلاپیا منعقد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999532/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار