امکان تولید دو برابر بیشتر محصولات کشاورزی با کنترل مصرف آب


تهران- ایرنا- وزیر نیرو با اشاره به اینکه وزارت نیرو در راستای اجرای سیاست های الگوی کشت آب را توزیع می کند، گفت: با مدیریت صحیح و بهینه منابع آب در حوزه کشاورزی می توان دو برابر شدن تولید محصولات در این بخش.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068427/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار