انتقاد از 14 میلیون هکتار از اراضی کشور/ وضعیت جنگل ها خوب نیست


تهران- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی نسبت به بیابان زایی 22 استان کشور هشدار داد و گفت: طبق آمار، مناطق بحران خیز کشور به 14 میلیون هکتار رسیده و این استان ها به بیابان تبدیل شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106613/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار