انتقال آب دریا از عمان به خراسان جنوبی در مرحله تحویل است


بیرجند- ایرنا- استاندار خراسان جنوبی گفت: با پیگیری های انجام شده در دولت سیزدهم، طرح های مهم زیرساختی استان از جمله مطالعات و مسیریابی خط انتقال آب دریای عرب در محدوده سرزمینی خراسان جنوبی.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136935/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار