انجمن تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برنج ایران آغاز به کار کرد


تهران- ایرنا- رئیس انجمن تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برنج ایران از آغاز فعالیت این انجمن به عنوان اولین تشکل جامع صنعت برنج کشور خبر داد و گفت: برنامه ریزی برای شناسایی و برندسازی برنج ایرانی و حرکت از توزیع سنتی و منطقه ای به توزیع زنجیره ای و ملی یکی از اهداف انجمن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077099/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار