اندازه گیری مصرف آب 38 محصول به منظور مدیریت آب کشاورزی


تهران – ایرنا – معاون آب و اراضی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح سنجش آب مصرفی محصولات زراعی و باغی خبر داد و گفت: نتایج این طرح که در 38 دستگاه کشاورزی و باغی انجام شد. محصولات باغی در کشور، قابل ارائه به مجلس، وزارت نیرو و سایر نهادهای ذیربط مرتبط با مدیریت آب کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162503/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%DB%B3%DB%B8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار