اندیشه بسیجی با تلاش جهادی آینده روشنی را برای ایرانیان مقتدر ترسیم می کند


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت هفته بسیج گفت: تفکر بسیج این است که با تلاش جهادی آینده روشنی را برای ایرانی مقتدر ترسیم کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954712/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار