انسان‌های امروزی پس از خروج از آفریقا، کروموزوم X خودخواه را ساختند

برخی از انسان‌های امروزی که برای مدت طولانی آفریقا را ترک نکرده بودند، ممکن است یک کروموزوم X ایجاد کرده باشند که حامل DNA «خودخواه» است.

احتمالاً بخش‌هایی از این کروموزوم به‌طور غیرمعمول انتخاب قوی‌ای وجود داشته است، زیرا امروزه اکثر مردمی که اجداد آفریقایی کمتری دارند، این مناطق را به ارث برده‌اند.

انسان‌های امروزی که برای مدت طولانی آفریقا را ترک نکرده‌اند، احتمالاً کروموزوم X ساخته‌اند که حامل آن است

کاسپر مونک ترکلسن در دانشگاه آرهوس دانمارک، که رهبری این تحقیق را بر عهده داشت، بر این باور است که این مناطق ممکن است حاوی تکه‌هایی از DNA ظاهراً خودخواهانه باشند که…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2348335-modern-humans-evolved-a-selfish-x-chromosome-after-africa-exodus/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

حدود 50000 سال پیش، به نظر می‌رسد که کروموزوم X جدید به انسان‌های امروزی وارد شده است که برای مدت طولانی آفریقا را ترک نکرده‌اند.

کتابخانه عکس علمی SCIEPRO/SCIENTIFIC

کروموزوم ممکن است حاوی مناطقی باشد که با کشتن اسپرم حامل کروموزوم Y باعث گسترش DNA آنها می شود. با این حال، کروموزوم های Y ممکن است در طول زمان مکانیسم های ضد خود را توسعه دهند.

انسان


23 نوامبر 2022

توسط احمد گل کار

احمد گل کار