انسان‌های امروزی پس از خروج از آفریقا، کروموزوم X خودخواه را ساختند

کاسپر مونک ترکلسن در دانشگاه آرهوس دانمارک، که رهبری این تحقیق را بر عهده داشت، بر این باور است که این مناطق ممکن است حاوی تکه‌هایی از DNA ظاهراً خودخواهانه باشند که…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2348335-modern-humans-evolved-a-selfish-x-chromosome-after-africa-exodus/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

انسان‌های امروزی که برای مدت طولانی آفریقا را ترک نکرده‌اند، احتمالاً کروموزوم X ساخته‌اند که حامل آن است

احتمالاً بخش‌هایی از این کروموزوم به‌طور غیرمعمول انتخاب قوی‌ای وجود داشته است، زیرا امروزه اکثر مردمی که اجداد آفریقایی کمتری دارند، این مناطق را به ارث برده‌اند.

کتابخانه عکس علمی SCIEPRO/SCIENTIFIC

کروموزوم ممکن است حاوی مناطقی باشد که با کشتن اسپرم حامل کروموزوم Y باعث گسترش DNA آنها می شود. با این حال، کروموزوم های Y ممکن است در طول زمان مکانیسم های ضد خود را توسعه دهند.

انسان


23 نوامبر 2022

برخی از انسان‌های امروزی که برای مدت طولانی آفریقا را ترک نکرده بودند، ممکن است یک کروموزوم X ایجاد کرده باشند که حامل DNA «خودخواه» است.

حدود 50000 سال پیش، به نظر می‌رسد که کروموزوم X جدید به انسان‌های امروزی وارد شده است که برای مدت طولانی آفریقا را ترک نکرده‌اند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار