انسان ها با ایجاد الگوریتمی برای ضرب اعداد، هوش مصنوعی DeepMind را شکست دادند

ضرب اعداد یک مسئله رایج ریاضی است

یک هفته پس از اینکه DeepMind الگوریتمی را برای ضرب اعداد موثرتر نشان داد، محققان راه بهتری برای انجام این کار دارند.

ریاضی


13 اکتبر 2022

دو محقق با شکستن رکوردی که یک هفته پیش توسط شرکت هوش مصنوعی DeepMind ثبت شده بود، راه کارآمدتری برای ضرب شبکه های اعداد پیدا کردند.

دختر جوانی که معادلات ضرب را روی تخته سیاه می نویسد

این شرکت در 5 اکتبر فاش کرد که نرم افزار هوش مصنوعی آن رکورد بیش از 50 ساله ای را برای مسئله ضرب ماتریس شکست – یک عملیات رایج در همه انواع نرم افزارها که در آن شبکه های اعداد در یکدیگر ضرب می شوند. مقاله DeepMind روش جدیدی را برای ضرب دو نشان داد…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2341965-humans-beat-deepmind-ai-in-creating-algorithm-to-multiply-numbers/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

narvikk/Getty Images

توسط احمد گل کار

احمد گل کار