انفجار سد کاخوفکا در اوکراین: سیل حیات وحش را ویران کرد

یک منطقه نیمه آبگرفته در Kherson، اوکراین

اوکراین و روسیه یکدیگر را به شکستن سدی که بر روی دنیپر در شمال غربی شهر خرسون قرار دارد، متهم کرده اند. این سد بیش از یک سال است که توسط نیروهای روسی کنترل می شود.

خبرگزاری فرانسه از طریق گتی ایماژ

یک منطقه نیمه آبگرفته در Kherson، اوکراین

به گفته وزارت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی این کشور، سیل ناشی از شکستن سد کاخوفکا در اوکراین اثرات مخربی بر اکوسیستم ها و مزارع و همچنین جمعیت غیرنظامی پایین دست خواهد داشت.

هنگامی که یک انفجار در 6 ژوئن سد را سوراخ کرد، بیش از 18 …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2377760-ukraine-kakhovka-dam-explosion-flooding-is-devastating-wildlife/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار