انقلاب اسلامی و امنیت غذایی؛ از وابستگی به خودمختاری


تهران – ایرنا – آمارهای بانک جهانی از شاخص های مختلف امنیت غذایی نشان می دهد که کشور طی چهار دهه گذشته رشد چشمگیری در این حوزه داشته و در بسیاری از شاخص ها در زمره بهترین کشورهای تامین کننده مواد غذایی قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016285/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار