انگل افزایش دهنده زندگی باعث می شود مورچه ها حداقل سه برابر بیشتر عمر کنند

مورچه های آلوده به کرم نواری چندین برابر بیشتر از حد معمول عمر می کنند. دقیقاً مشخص نیست که این انگل چگونه عمر میزبان خود را طولانی می کند، اما کوکتل پروتئینی که آزاد می کند ممکن است سرنخ هایی را ارائه دهد.

انگل یک کرم نواری به نام است آنوموتنی کوتاه مدت که میزبان اصلی آن چندین نوع دارکوب هستند. مورچه های گونه Temnothorax nylanderi گاهی اوقات فضولات دارکوب را جمع آوری کرده و برای تغذیه لاروها به لانه بازگرداند. اگر تخم کرم نواری در مدفوع وجود داشته باشد از تخم بیرون می آید…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2377755-life-extending-parasite-makes-ants-live-at-least-three-times-longer/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

مورچه های Temnothorax nylanderi ممکن است از عفونت کرم نواری سود ببرند

این کلان مرد/شاتراستاک

توسط احمد گل کار

احمد گل کار