اهمیت گردشگری کشاورزی با وجود مالکیت کم و تغییرات اقلیمی در کشور

به گفته وی گردشگری کشاورزی علاوه بر صرفه جویی در روستاها می تواند در زمینه بازگشت به روستاها و حفظ آنها انقلابی ایجاد کند.

به گفته وی، پژوهشکده برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی باید مستقل از دولت ها جلو برود و به عنوان سوزنی در قطار عمل کند.

ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه باید تقویم جشنواره های محصول را راه اندازی کنیم؛ وی گفت: جشنواره های کالا باید در زمان ها و مکان های مشخص با کمک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای کمک به گردشگری کشاورزی برگزار شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت گردشگری کشاورزی افزود: در شرایط تغییر اقلیم و بحران های آبی با توجه به اموال کم می تواند اقتصاد آزموده شده در روستاها را نجات دهد. مهاجرت به دلیل نبود اقتصاد در روستا است و گردشگری کشاورزی می تواند در این زمینه کمک کند.

به گزارش کیانی راد؛ پژوهشکده برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، سازمانی چابک و پویا، موسسه عالی پژوهش محور و ماموریت گرا با نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه خواهد بود.

وی با برشمردن کارکردهای مختلف این نهاد افزود: انجام تحقیقات لازم برای رسیدن به بهترین و مناسب ترین تکنیک ها و روش های علمی و عملی در زمینه برنامه ریزی و توسعه کشاورزی از وظایف این نهاد است.

«علی کیانی راد» رئیس پژوهشکده برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با بیان اینکه قدمت اولیه این پژوهشکده با نام «مرکز تحقیقات روستایی» به سال 1358 برمی گردد، گفت: یکی از وظایف این مؤسسه به منظور طراحی و پیشنهاد سیاست ها و راهبردهای توسعه بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

وی با تاکید بر اینکه این موسسه دیده بان و آینده پژوه است و در این زمینه رسالت مهمی دارد، یادآور شد: پژوهشکده برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی باید توان، توان و دانش لازم برای این مهم را داشته باشد. وظیفه.

ساداتی نژاد با تاکید بر اهمیت پایداری، امنیت و استحکام بخش غذایی، یادآور شد: این نهاد باید در پروژه جایگاه خود را داشته باشد و دیدگاه خود را ارائه دهد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: این نهاد با توانمندی های خود می تواند در ریل گذاری موثر باشد و به نوعی موفقیت وزارت جهاد کشاورزی نشان از سیاست، اندیشه، انرژی و ریل گذاری این مجموعه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فصلی بودن محصولات کشاورزی گفت: بخش کشاورزی ممکن است در زمان وقوع حوادث مختلف مانند سیل درگیر تولید محصولات کشاورزی شود و این رسالت از حوزه تحقیقات آینده است که هشدار دهد. اولین واکنش به این سوالات

طراحی و پیشنهاد سیاست ها و راهبردهای توسعه بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی

این مقام ارشد وزارتخانه توانمندی کارکنان این نهاد را برای راهنمایی بسیار مهم دانست و یادآور شد: ایران می تواند به قدرت غذا در جنوب غرب آسیا تبدیل شود.

رئیس پژوهشکده برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به فعالیت این گروه در گروه های مختلف پژوهشی، بر تقسیم فعالیت این پژوهشکده به 3 قطب «فعالیت های علمی پژوهشی و مطالعاتی» تاکید کرد. فعالیت های مشاوره ای» و «آموزش و توانمندسازی».

رئیس پژوهشکده برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: همچنین طراحی و پیشنهاد سیاست ها و راهبردهای توسعه بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، انجام تحقیقات اقتصادی در حوزه اقتصاد کشاورزی، قیمت گذاری، واردات، صادرات. ، بیمه و بازار محصولات کشاورزی و ارائه نتایج تحقیقات انجام شده برای تصمیم گیری و همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وزارت جهاد کشاورزی از دیگر وظایف مهم این وزارتخانه است. موسسه، نهاد.

وی افزود: مسلح شدن به ابزارها و شاخص های اقتصادی به ما کمک می کند که حرف های اقتصادی بزنیم.

به گفته وی، آینده پژوهشی متولی دیگری در وزارت جهاد کشاورزی ندارد و صلاحیت‌تر از این نهاد برای این موضوع وجود ندارد و این یک رسالت دقیق برای این مجموعه است.

وی شرکت در هیأت‌های مشاوره داخلی و خارجی داخلی و خارجی توسط اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مؤسسه و نیز پاسخگویی به سؤالات و ارائه گزارش‌ها و خلاصه سیاست‌ها و خبرنامه‌های تخصصی را از دیگر فعالیت‌های مشاوره‌ای مؤسسه عنوان کرد. : همچنین این موسسه به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی نقطه تماس چندین سازمان بین المللی از جمله مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه (CIRDAP)، سازمان خواربار و کشاورزی ایران می باشد. سازمان ملل متحد (فائو)، سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، بانک توسعه اسلامی (IDB، D8) و … معرفی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950173/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85

ساداتی نژاد اضافه کرد: باید علاوه بر تحقیقات علمی با مردم به زبان عشایری و روستایی صحبت کنیم و تبیین یک مشکل زمانی موفق خواهد بود که بتوانیم با زبان ساده با مردم برخورد کنیم.

ساداتی نژاد با بیان اینکه ریل گذاری این نهاد باید با توجه به مناسبات جهانی و شرایط آن اصلاح شود، گفت: با وجود این نهاد باید زودتر از مسائل جهانی و تاثیر آن در حوزه غذا آگاه شویم. و به نوعی این موسسه باید محقق آینده باشد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در بازدید از پژوهشکده برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی افزود: فعالیت ها و ماموریت های مهمی به پژوهشگاه برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و پژوهشگاه محول شده است. توسعه روستایی که نشان از درستی تأسیس این نهاد دارد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار