اولین آزمایشگاه ارزیابی حسی روغن زیتون در قزوین افتتاح شد


قزوین-ایرنا- نخستین آزمایشگاه ارزیابی حسی روغن زیتون روز یکشنبه با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور در بخش طارم سفلی استان قزوین افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960582/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار