اولین ایستگاه تولید ملکه زنبور عسل در استان بوشهر به بهره برداری رسید


بوشهر – ایرنا – معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: اولین ایستگاه تولید ملکه زنبور عسل در این استان با ظرفیت تولید پنج هزار ملکه در سال در شهرستان جم به بهره برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066314/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار