اولین بانک ژن پیاز زعفران ایران در تربت حیدریه افتتاح شد

سید احسان مصطفوی با بیان اینکه تاکنون چنین بانکی در هیچ کشوری ایجاد نشده است، افزود: هدف از ایجاد این بانک تحقیقاتی، یافتن نوع خاصی از زعفران است تا بتوان آن را با علامت تجاری «زعفران ایرانی» در کشور ثبت کرد. سازمان جهانی غذا
وی گفت: همچنین در حال تحقیق در مورد دستکاری ژنتیکی برای تولید زعفرانی هستیم که فقط در محیط جغرافیایی ایران قابل استفاده است و پیاز آن در هیچ اقلیمی خارج از ایران نمی تواند رشد کند.

مصطفوی افزود: در این بانک ژن پیاز زعفران از 56 منطقه مختلف ایران جمع آوری شده و به زودی پیاز زعفران 10 کشور تولیدکننده زعفران به این پژوهشکده منتقل می شود.
این کارآفرین حوزه زعفران افزود: بانک ژن زعفران در زمینی به مساحت سه هکتار با 2 میلیارد تومان اعتبار ایجاد شده است و به زودی فعالیت های تحقیقاتی به 2 هکتار دیگر نیز کشیده می شود.
از مجموع 120 هزار هکتار زمین زعفران کشور، 91 هزار هکتار معادل 76 درصد مربوط به خراسان رضوی است.
همچنین از مجموع 91 هزار هکتار از اراضی زعفران خراسان رضوی، 8 هزار و 800 هکتار معادل 12 درصد زعفران استان به اراضی شهرستان تربت حیدریه اختصاص دارد.
در منطقه تربت حیدریه تا شعاع 50 کیلومتری یعنی تمام شهرهایی که از این شهرستان جدا شده اند در مجموع بیش از 30 هزار هکتار زعفران زار یا حدود 34 درصد زعفران کاری خراسان رضوی دارند. منطقه مربوط به منطقه تربت حیدریه است.
زعفران یکی از محصولات مهم شهرستان تربت حیدریه است که مقام اول ایران و جهان را به خود اختصاص داده است و میانگین تولید سالانه زعفران در این شهرستان 35 تن با ظرفیت چهار کیلوگرم در هکتار است.
در سطح استان 117 هزار خانوار به کشت زعفران مشغول هستند که 14 تا 15 هزار خانوار متعلق به زعفران کاران تربت حیدریه است.
مرکز شهرستان تربت حیدریه با 225 هزار نفر جمعیت در 150 کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84952425/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%98%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AFبه گزارش خبرنگار ایرنا، مدیر کل کارخانه نوآوری زنجیره ارزش زعفران و انبار ذخیره زعفران تربت حیدریه در این مراسم گفت: بانک ژن های زعفران با هدف انجام مطالعات مربوط به ساختار ژنتیکی زعفران ایجاد شد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار