اولین ستاد ملی پیشرفت همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است


تهران – ایرنا – حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اولین ستاد ملی پیشرفت را برگزار می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007710/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار