اولین نمایشگاه بین المللی میوه و تره بار ایران از 13 تا 18 اسفند برگزار می شود


تهران- ایرنا- نخستین نمایشگاه بین المللی میوه و تره بار ایران با هدف نمایش دستاوردها، توانمندی ها و توسعه صادرات تهران از 13 تا 16 اسفندماه در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037980/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4

توسط احمد گل کار

احمد گل کار