اولین واحد تولید کود سولفات پتاسیم در شرق کشور افتتاح شد


مشهد- ایرنا- نخستین واحد تولید کود سولفات پتاسیم شرق کشور با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شرکت خدمات پشتیبانی کشاورزی شهرک صنعتی چرم مشهد به بهره برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160681/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار