ایجاد ایستگاه های نوروزی عشایری برای عرضه مستقیم محصولات به مسافران نوروزی


تهران – ایرنا – روابط عمومی سازمان بازرگانی عشایری ایران از راه اندازی مراکز عشایری عشایری سراسر کشور برای ارائه خدمات و عرضه بدون واسطه محصولات عشایری به مسافران نوروزی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062837/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار