ایجاد بستر انتقال دانش و فناوری یک ضرورت برای تحول بخش شیلات است

بهمنی تصریح کرد: فعالان صاحب ایده فناورانه، محققان و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی، بنگاه های دانش بنیان از سراسر کشور، بنگاه های فناور اعضای مراکز رشد و پارک ها، فعالان صنعت ماهیگیری، تولیدکنندگان و کارشناسان سازمان صیادی هستند. بخشی از عموم مردم این رویداد

وی افزود: تاکید مقام معظم رهبری بر تولید دانش بنیان و ایجاد اشتغال و دستور کار تحول وزیر جهاد کشاورزی وظیفه مهمی را بر دوش سازمان شیلات ایران و این پژوهشکده قرار داده است و باید بر دوش باشیم. مسیر کشاورزی دانش‌بنیان و نفوذ دانش و فناوری‌های تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف از جمله شیلات در راستای دستیابی به خودکفایی.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمود بهمنی» در رویداد نوآورانه کارآفرینی دانش بنیان و اشتغالزایی در حوزه شیلات که در محل سازمان تات برگزار شد، افزود: با همکاری مشترک دو روز دیگر برگزار می شود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان شیلات ایران، پارک های علم و فناوری، اتحادیه های صیادی و تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان در حوزه صیادی و تولیدکنندگان.

وی گفت: در این رویداد به دنبال بررسی و نمایش ایده های برتر و شناسایی اولویت های تحقیقات شیلات هستیم.

رئیس پژوهشکده علوم شیلاتی کشور گفت: رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال زا در شیلات نیز با هدف تبیین نیاز به نوآوری در ماهیگیری با توجه به نیازهای فعلی، ارزیابی مشکلات و فناوری های تولیدکنندگان و ذینفعان برگزار می شود. صنعت ماهیگیری، به منظور شناسایی مبتکران و مبتکران. ضعیف

به گفته وی، ماهیان سردآبی، ماهیان گرم آبی، میگو، جلبک های گرمسیری، صید، فرآوری، ماهیان خاویاری و پرورش ماهی در قفس از محورهای این رویداد است.

به گزارش ایرنا، رویداد نوآورانه کارآفرینی دانش بنیان و اشتغالزای شیلات 28 تا 30 شهریورماه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84883669/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار