ایجاد شغل برای 70 نفر در گلخانه های شهرداری شهرقدس


شهرقدس – ایرنا – سرپرست اداره گلخانه های شهرداری قدس گفت: بیش از 70 نفر در گلخانه ها، نهالستان ها و گیاهان تزئینی شهرداری قدس مشغول به کار هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085605/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B7%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B3

توسط احمد گل کار

احمد گل کار