ایجاد منطقه آزاد تجاری کشاورزی در اردبیل ضروری است

بخش کشاورزی با 120 هزار شاغل، 33 درصد از اشتغال استان اردبیل را به خود اختصاص داده و بزرگترین بخش اقتصادی این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84901994/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مساحت اراضی زراعی استان اردبیل 778 هزار هکتار است که 515 هزار هکتار آن دیم و 225 هزار هکتار آبی است و در 39 هزار هکتار از اراضی این استان باغ احداث شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: احداث اسکله صادراتی در این بخش می تواند با ایجاد فرصت های جدید مشاغل پایدار، سرمایه های خارجی و داخلی را به بخش کشاورزی استان جذب کرده و در نهایت منجر به ورود شود. استان اردبیل در بازارهای خارجی و گسترش صادرات.

سالانه بیش از چهار میلیون تن محصولات کشاورزی در استان اردبیل تولید می شود که معادل چهار درصد کل محصولات کشور است.

43.6 درصد از مساحت این استان را 817000 هکتار اراضی کشاورزی، 50.4 درصد معادل 949000 هکتار مرتع، 3.5 درصد معادل 63000 هکتار جنگل و مابقی مربوط به سایر کاربری ها است.

به گزارش ایرنا، استان اردبیل 18 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که معادل 1.09 درصد از مساحت کل ایران است.

وی افزود: با توجه به حجم بالای محصولات کشاورزی بیش از نیاز استان اردبیل از جمله در برخی محصولات از جمله حبوبات، عسل، سیب زمینی، انواع محصولات جالیزی و گوشت، ایجاد منطقه آزاد تجاری کشاورزی می تواند امتیازات ویژه ای را به همراه داشته باشد. به تولیدکنندگان این بخش.

تقی زاده ابراز امیدواری کرد با ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان اردبیل، رونق اقتصادی و صادرات به ویژه در بخش کشاورزی این استان رخ دهد و سهم اشتغال بازرگانی کشاورزی در استان افزایش یابد.

وی گفت: با توجه به سرمایه گذاری هنگفتی که برای ایجاد مجتمع های گلخانه ای در استان اردبیل و دشت مغان انجام شده است، شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری اقتصادی در فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی در استان اردبیل ایجاد شده است.

به گزارش ایرنا، نادر تقی زاده روز یکشنبه در نشست بررسی ظرفیت تولید بخش کشاورزی استان اردبیل اظهار داشت: با توجه به ظرفیت تولید استان برای صادرات محصولات کشاورزی به منطقه قفقاز، ایجاد بستر لازم ضروری است. برای تجارت آزاد محصولات کشاورزی در منطقه.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار