ایجاد کمربند حفاظتی از مناطق آلوده و غیر آلوده در جنگل های زاگرسبه گزارش روز دوشنبه ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد در جلسه بررسی مدیریت آفات جوانه خوار و برگ خوار جنگل های زاگرس بر مبارزه تلفیقی به عنوان یک روش کوتاه مدت تاکید کرد و افزود: برای این منظور باید جلسه مشترکی تشکیل شود. با حضور سازمان حفظ نباتات برگزار می شود. کشور، پژوهشکده ملی گیاهان دارویی، پژوهشکده جنگل ها و مراتع کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و … باید پابرجا باشد و پروتکل آنی برای استفاده در روش های رزم ترکیبی به عنوان سند در آن تصویب شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: سند جامع حفاظت و مدیریت پایدار زاگرس باید هر چه سریعتر انجام شود و می توانیم در کارگروه ملی آن را تصویب و به دولت ارائه کنیم.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه باید شبکه مراقبت، پایش و پایش در این منطقه ایجاد شود، یادآور شد: در این پهنه بندی ها باید مناطق آلوده را مشخص کنیم تا بتوانیم هر ساله با پایش رشد، کاهش و تعطیلی آن را مشخص کنیم. و نظارت در این زمینه باید گزارشی به دلواپسان زاگرس اعم از مردم و نخبگان ارائه کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از ایجاد کمربند حفاظتی مناطق آلوده و غیر آلوده به روش BT خبر داد و یادآور شد: تله های نوری و محلول پاشی باید توسط بسیج وزارت جهاد کشاورزی و بسیج مردمی انجام شود. استفاده از ظرفیت های گیاهپزشکی برای اصلاح نژاد در این منطقه کاهش می یابد.

وی بیان کرد: باید این آفت را در زمره آفات عمومی قرار دهیم و برای آن تاییدیه بگیریم تا هر ساله شایستگی مبارزه با آن را داشته باشیم.

ساداتی نژاد از مذاکره با سازمان مدیریت بحران برای تامین اعتبار در خصوص مبارزه با این آفت خبر داد و یادآور شد: جوان سازی جنگل یکی از مهمترین تصمیمات در این زمینه است.

وی از کاشت یک میلیون اصله نهال در کشور خبر داد و گفت: باید در قالب تامین مالی کاشت یک میلیون اصله نهال توسط معادن و عرصه های چوبی فعال اجرا شود. البته باید به سمت مردمی شدن این موضوع حرکت کنیم و احیای جنگل ها را به مردم بسپاریم.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین به راه اندازی ایستگاه های ترویجی و تحقیقاتی زاگرس در استان های غربی کشور اشاره کرد و گفت: این ایستگاه ها باید با توانمندی های استانی ایجاد شود.

وی همچنین از ایجاد اطلس آفات برای سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد و گفت: این اطلس مکتوب به این سازمان ارسال شود تا بدانند با چه آفات عمومی سر و کار داریم و چه هزینه هایی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84818152/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3

توسط احمد گل کار

احمد گل کار