ایران از نظر شاخص های فرسایش خاک جزو کشورهای بحرانی است


ساری – ایرنا – مدیرکل آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران از نظر شاخص های فرسایش خاک یکی از کشورهای بحرانی است، گفت: میزان فرسایش خاک در کشور سه برابر بیشتر از نرخ فرسایش خاک است. میانگین جهانی


منبع: https://www.irna.ir/news/84967192/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار