ایران بزرگترین صادرکننده لبنیات در آسیا است/ ایران رتبه سیزدهم در تولید برنج و یازدهم در تولید گوشت را دارد.


تهران – ایرنا – فائو در گزارشی از وضعیت تولیدات کشاورزی ایران اعلام کرد: ایران سیزدهمین تولیدکننده گندم در جهان، سیزدهمین تولیدکننده برنج و یازدهمین تولیدکننده گوشت در آسیا و همچنین بزرگترین صادرکننده لبنیات بود. محصولات این قاره


منبع: https://www.irna.ir/news/85142354/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC

توسط احمد گل کار

احمد گل کار