ایران به جمع چهار کشور تولیدکننده واکسن تب برفکی در جهان پیوست


کرج – ایرنا – سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: با افتتاح خط تولید واکسن FMD کشورمان به یکی از چهار کشور جهان تبدیل شد که ظرفیت تولید این نوع واکسن را دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101450/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار