ایران و مالزی یادداشت تفاهمی در بخش کشاورزی امضا کردند


تهران- ایرنا- یادداشت تفاهم همکاری مشترک ایران و مالزی در چارچوب توسعه و تعمیق روابط دوجانبه در بخش‌های مختلف کشاورزی امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178557/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار