این ربات لجن مانند Venom مغناطیسی در سال 2022 موفقیت بزرگی کسب کرد

«انتظار نداشتم بعد از آن این همه مورد توجه رسانه ها قرار بگیرم دانشمند جدید گزارش، می گوید لی ژانگ در دانشگاه چینی هنگ کنگ در روزهای پس از انتشار، روزنامه‌نگاران سراسر جهان و همچنین چندین سرمایه‌گذار کنجکاو که در مورد مزایای مالی بالقوه توسعه بیشتر ربات تعجب کردند، با Zhang تماس گرفتند.

تیم ژانگ اکنون قصد دارد با استفاده از این ربات به عنوان “دست سوم” برای جراحان کاوش کند، جایی که می تواند به کارهایی مانند اعمال فشار و نگه داشتن بافت در روده کمک کند.

یک ربات لجن دار مغناطیسی که با شخصیت مارول ونوم مقایسه می‌کند، می‌تواند مسیرهای تنگ را طی کند و مدارهای شکسته را تعمیر کند.

فن آوری


20 دسامبر 2022

یکی از مشکلات این است که گل مغناطیسی می تواند در شرایط مرطوب مشابه بدن انسان شروع به حل شدن کند. بنابراین، تیم ژانگ در حال بررسی مواد دیگری هستند که می‌توانند ماندگاری بیشتری داشته باشند و از شسته شدن مواد مغناطیسی خطرناک جلوگیری کنند.

یک ربات لزج و مغناطیسی که می تواند در گذرگاه های تنگ حرکت کند، اشیاء را بگیرد و مدارهای شکسته را تعمیر کند، اوایل امسال تخیل طرفداران علمی تخیلی در سراسر جهان را به خود جلب کرد. با شخصیت مارول ونوم مقایسه کنیدو علاقه بی سابقه ای را در بین سازندگان آن برانگیخت.


درباره این موضوعات بیشتر بدانید:


منبع: https://www.newscientist.com/article/2351976-this-venom-like-magnetic-slime-robot-was-a-big-hit-in-2022/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار