باران های موسمی 416 میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان بوشهر خسارت وارد کرد

منفرد تاکید کرد: برای جبران خسارت کشاورزان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد و تمامی راهکارها و سیاست ها برای جبران خسارات دنبال خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84856908/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%DB%B4%DB%B1%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1

منفرد گفت: در همین راستا جلسه بررسی خسارت محصولات کشاورزی با حضور نمایندگان مردم دشتستان، دشتی و تنگستان در شورای اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی برگزار و راه های جبران خسارت کشاورزان بررسی شد. مورد بحث قرار گرفت.

وی گفت: خسارت سامانه بارشی موسمی به بخش کشاورزی این استان در جلسه شورای دولت بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می شود.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه بر پرداخت غرامت به کشاورزان استان بوشهر تاکید کرد و اعلام کرد که خسارات کشاورزان این استان در ستاد بحران کشور جمع بندی و در جلسه بعدی هیات مدیره و تصمیم گیری خواهد شد. در این مورد ساخته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان جهاد کشاورزی استان بوشهر به نقل از نوذر منفرد افزود: در شهرستان های دشتستان و تنگستان این موضوع باعث نگرانی کشاورزان شد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار