بازار کردستان از هندوانه چابهار اشباع شده است


سنندج-ایرنا- هندوانه های صادراتی چابهار که به دلیل کمبود تقاضا در عراق در مرز باشماق – مریوان بدون مشتری ماند، قیمت این محصول را در کردستان ارزان کرد. به این ترتیب قیمت هر کیلو هندوانه از 20 هزار تومان به 5 هزار تومان رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111101/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار