بازنگری قیمت خرید تضمینی گندم به روز دوشنبه موکول شد


تهران – ایرنا – مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد: جلسه بررسی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به دلیل تداخل با جلسه شورای دولت به روز دوشنبه هفته آینده موکول شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074316/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار