بازگشایی کامل ثبت سفارش چای با اعلام قیمت سقف


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی (تجارت خارجی) وزارت جهاد کشاورزی از سقف قیمت ارز انواع چای توسط معاونت توسعه بازرگانی رئیس جمهور برای آغاز روند بررسی خبر داد. ثبت سفارش انواع چای بدون اظهار و عرضه 100% و ثبت سفارشات جدید در روز شنبه 19 تیر 1402) اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157158/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار