باغات مشگین شهر 60 درصد خسارت دید


اردبیل-ایرنا- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از خسارت حدود 60 درصدی سرمازدگی در باغات شهرستان مشگین شهر خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071296/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار