باغ پسته برای زندانیان


شهرری – ایرنا – باغ پسته به مساحت 420 هکتار جهت اشتغال زایی، حرفه آموزی و درآمدزایی زندانیان سراسر کشور در منطقه حسن آباد فشافوی شهر ری با بیش از 200 هزار اصله درخت پسته احداث شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048756/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار