بالاترین درجه حرارت اسکاندیم ابررسانا برای یک عنصر خالص

اسکاندیم رکورددار دمای بالا برای یک عنصر ابررسانا خالص است

اسکاندیم فلزی نقره را می توان بدون نیاز به ترکیب با مواد دیگر به یک ابررسانا تبدیل کرد و این در دماهای بالاتر از هر عنصر دیگری اتفاق می افتد. این فرآیند همچنان به سرما و فشار شدید نیاز دارد، اما این کشف می تواند به ما در طراحی مواد کاربردی تر با مقاومت الکتریکی صفر کمک کند.

عکس استوک فیل دگینگر / آلامی

ابررساناها – موادی که الکتریسیته را بدون مقاومت الکتریکی که انرژی را هدر می دهد هدایت می کنند – بیش از یک قرن است که به شدت مورد مطالعه قرار گرفته اند، زیرا وعده داده اند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2377878-scandium-superconducts-at-the-highest-temperature-for-a-pure-element/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار