بالا آمدن آب و پیشروی کویر به سمت شمال آسیب زیست محیطی قابل توجهی به استان سمنان وارد کرده است


سمنان – ایرنا – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: پیشروی کویر جنوبی و بالا آمدن آبها به دلیل روند شمالی دو آسیب جدی زیست محیطی استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113161/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار