بالغ بر هزار تن گندم در سیستان و بلوچستان خریداری شده است


زاهدان – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای فروردین ماه امسال بیش از 1000 تن گندم از کشاورزان جنوب این استان تهیه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077927/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار