بانک کشاورزی کردستان 44 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد


سنندج-ایرنا- مدیر شعب بانک کشاورزی کردستان گفت: این بانک در سال گذشته 44 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که 86 درصد آن مربوط به بخش کشاورزی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132837/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار