باکتری بلوط می تواند به درمان عناصر کمیاب خاکی کمک کند

عناصر خاکی کمیاب در محصولاتی مانند صفحه نمایش گوشی های هوشمند و تلویزیون، موتورهای وسایل نقلیه الکتریکی و توربین های بادی استفاده می شوند. ذخایر طبیعی این عناصر را می توان در چندین کشور یافت و استخراج کرد. اما تأسیسات جداسازی صنعتی مورد نیاز برای پردازش آنها از روشی پر انرژی استفاده می کنند که معمولاً صدها مرحله را می طلبد و از مواد شیمیایی سمی زیادی استفاده می کند – چیزی که می تواند با میانبرهای طبیعی ارائه شده توسط یک کلاس خاص از باکتری ها ساده شود.

گتی ایماژ/آنا هدرلی

جوانه های بلوط حاوی باکتری های مفید برای جداسازی عناصر کمیاب خاکی هستند

و خاکهای کمیاب سنگین به ترتیب در آهنرباهای دائمی مورد استفاده قرار می گیرند – در یک مرحله شیمیایی در دمای اتاق بدون استفاده از مواد شیمیایی سمی.

این رویکرد می تواند به مقابله با عناصر کمیاب خاکی که از زمین استخراج شده اند یا از محصولات فناوری بازیافتی بازیافت شده اند، کمک کند.

این کشف به محققان اجازه داد تا نشان دهند چگونه این پروتئین می تواند به جداسازی نئودیمیم و دیسپروزیم – نور کمک کند.

موضوعات:


منبع: https://www.newscientist.com/article/2376440-bacterium-from-oak-trees-could-help-process-rare-earth-elements/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

این کار یک رویکرد “اثبات مفهوم” است که هنوز در توانایی پردازش عناصر کمیاب خاکی در مقیاس بزرگ صنعتی با چالش های مهمی روبرو است. جیسون لاو در دانشگاه ادینبورگ در انگلستان. یک مشکل مهم در رویکرد بیوشیمیایی، «ساخت» پروتئین کافی برای انجام این جداسازی‌های در مقیاس بزرگ است.

جوانه های بلوط حاوی باکتری های مفید برای جداسازی عناصر کمیاب خاکی هستند

این تیم دریافتند که اگر پروتئین باکتریایی به یک عنصر خاکی کمیاب سبکتر متصل شود، احتمال بیشتری دارد که به واحد دیگری از خودش نیز متصل شود. اگر پروتئین به یک عنصر خاکی کمیاب سنگین‌تر متصل شود، به احتمال زیاد منحصر به فرد باقی می‌ماند.

جوزف کوترووو جونیور در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و همکارانش کشف کردند که این باکتری Hansschlegelia quercus حاوی پروتئینی است که می تواند به تمایز بین انواع سبک تر و سنگین تر عناصر کمیاب خاکی کمک کند. آنها این باکتری را از جوانه های بلوط انگلیسی جدا کردند در حالی که صدها مورد از این پروتئین های باکتریایی را بررسی کردند – بر اساس تحقیقات قبلی خود که نشان می داد چگونه پروتئین های موجود در کلاس مترولیف باکتری ها می توانند به جداسازی عناصر خاکی کمیاب از عناصر غیر کمیاب خاکی کمک کنند.

یک پروتئین باکتریایی موجود در جوانه‌های بلوط انگلیسی می‌تواند برای پردازش مؤثرتر عناصر خاکی کمیاب مورد نیاز برای فناوری‌های مختلف استفاده شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار