با تلاش محققی از سازمان TAT گونه گیاهی جدیدی در جهان ثبت شد


تهران – ایرنا – به همت خانم محقق ارومیه ای از محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (TAT) گونه گیاهی جدیدی در بین گیاهان کمیاب جهان شناسایی و به ثبت رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164662/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار