با حضور معاون علمی رئیس جمهور از واکسن زونا و لمپیسکین رونمایی شد.


تهران-ایرنا- خط تولید واکسن های اکتیما واگیر و لمپیسکین ضد تب برفکی با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سرپرست وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101638/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار