با پاکسازی دام با نهاده ها از پرورش دهندگان حمایت کنید

وی در خصوص میزان پولی که دامداران پرداخت شده است، تصریح کرد: تاکنون حدود 70 درصد از پول دامداران را با سپرده تسویه کرده ایم و مابقی در نوبت تسویه است تا در صورت وجود نقدینگی، مابقی را پرداخت کنیم. .

معاون بازرگانی داخلی شرکت حمایت از مشاغل دامپروری کشور وضعیت نهاده ها در کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نهاده ها به سه صورت استانی، تقاضای دامداران و نظام بازار تامین می شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، ˈمحمد جعفریˈ در خصوص پاکسازی دام با نهاده ها در قالب تولید قراردادی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام تا کنون از تولید حدود 20 هزار قطعه حمایت کرده است. تن گوشت منجمد، 5 قطعه دام سبک و سنگین از دامداران کشور خریداری شد.

وی افزود: فرض کنید یک کیلوگرم گوشت پنج تکه منجمد را 217 هزار تومان از دامداران خریداری کردیم. ما این را با ترکیب 40 درصد جو، 30 درصد ذرت و 30 درصد سویا به کشاورزان تحویل دادیم.

معاون کشوری جامعه حمایت از مشاغل دامی کشور با اشاره به اینکه خرید تضمینی دام سبک و سنگین در بیش از 15 استان کشور انجام شده است، خرید را یک خرید حمایتی دانست.

جعفری در خصوص مازاد دام خریداری شده خاطرنشان کرد: سیاست وزارتخانه در این زمینه دو نوع بوده است. همراهی خرید مازاد از طریق حمایت از مشاغل دامی در قالب سیاست های صادرات گوشت قرمز و دام زنده، خرید گوشت منجمد توسط شرکت پشتیبانی بازرگانی دام مدیریت می شود و موضوع صادرات به عهده این شرکت گذاشته شده است. رؤسای سازمان های استانی خودشان صادرات دام زنده را مدیریت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949414/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87

جعفری در پاسخ به این سوال که به ازای هر دام ترخیص شده چه میزان نهاده دامی به دامداران تعلق می گیرد، گفت: ترخیص دام دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به ریال انجام می شود. به عبارت دیگر به ازای هر کیلوگرم دامی که از دامدار می خریدیم، نهاده های دامداران را با نرخ مصوب بازار یا گاهی کمتر از نرخ مصوب بازار تغذیه می کردیم.

وی ادامه داد: کمیت نهاده ها از نظر کمیت و نوع در حد استاندارد است و در حال حاضر بیش از ذخایر استراتژیک نهاده ها در کشور داریم.

جعفری در تشریح وضعیت فعلی خرید تضمینی دام از دامداران گفت: مبنای قیمتی ما در کشور به طور متوسط ​​برای هر کیلوگرم گوشت منجمد حدود 217 هزار تومان است و از این میزان حدود 90 هزار تومان برای دامدار محاسبه شد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار