بخشودگی و تعویق تأسیسات بخش کشاورزی آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه


تهران- ایرنا- بانک مرکزی در بخشنامه بند «د» تبصره (16) قانون مالی 1402 کل کشور مبنی بر بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دیرکرد کلیه مشمولان بخش کشاورزی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و تعویق اصل تسهیلات سه ساله به شبکه بانکی ابلاغ شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067370/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار